Wolkom in ús hotel;
fennoatskip is wat tel.
Wearde to ieder minske,
oan wat de Maker ús schinke.
 
Hij is grutsk mei binne Fries;
hardworking en altijd treast.
Tiid foar ien feest!
ien fan hert en geast.
 
Omdat die taal fan ús hert
in kreativiteit kan warde oerset.
Fiele fegees to sizze wat is net okay
feilich fjelen is wat hat ús pre.